Operates on a market with strong growth potential

Operates on a market with strong growth potential

In this equity report, analyst Carl-Ferdinand Carsjö evaluates Hexatronic. The company is a producer of fiber optic cables that provides the fastest way of transmitting data. Hexatronic has profited on the fast development of fiber optic infrastructure in Sweden. In Q1 2018, 40 % of revenues were generated from Sweden. The demand for fiber optic cabels is expected to decrease in Sweden in a couple of years while the demand is expected to increase significantly globally. The whole market for fiber optics is estimated to grow at a compound annual growth rate of 9,4 % from 2017 to 2022. Going forward, the company is aiming to expand on other European markets and in the US through a combination of organic growth and acquisitions. Hexatronic is estimated to grow 21 % CAGR 2017-2019 and increase its EBIT-margin from 9 % 2017 to 10 % by 2019.This report is written in Swedish.

Case summary:

  • The global market for fiber optics is estimated to grow 9,4 % CAGR 2017-2022
  • Expansion on European markets and in the US through organic growth and acquisitions enable further growth
  • Base Case indicates an appreciation of 13 %

Hexatronic verkar på den globala fiberoptiska marknaden som estimeras växa med en CAGR om 9,4 % 2017-2022. Mer data och snabbare internet kommer att efterfrågas i framtiden. Fibernät kommer att behövas byggas ut för att möta denna efterfrågan och även för att möjliggöra 5G och IoT. Hexatronic som levererar fiberoptiska lösningar har goda förutsättningar att gynnas av denna trend.

Expansion på nya marknader genom förvärv möjliggör fortsatt tillväxt. Den europeiska och amerikanska marknaden har mycket fiberutbyggnad kvar. Sverige har näst högst fiber till hemmet (FTTH) penetration i Europa med 43,4 % vilket kan jämföras med Tyskland och Italien på 2,3 % och England under 1 %. Hexatronic vill stärka sin position på dessa marknader och planerar att göra det genom förvärv.

Risk för prispress från utländska tillverkare. Hexatronics marginaler riskerar att försämras på grund av tilltagande konkurrens från framför allt större kinesiska tillverkare. Efterfrågan förväntas dock överstiga utbudet under överskådlig framtid på de flesta marknader vilket tyder på att prispress inte är ett hot i närtid.

Estimerad försäljningstillväxt om 21 % CAGR 2017-2019E och en EBIT-marginal som stiger till 10 % motiverar en högre värdering. Med ökad försäljning utomlands och en stark underliggande marknad väntas Hexatronic kunna växa omsättningen med 46 % mellan 2017-2019. Rörelsemarginalen estimeras förbättras till 10 % till följd av konsolidering av förvärv. En relativvärdering mot peers genom en regression motiverar en multipel om 23,4x EV/EBIT R12 vilket indikerar en uppsida på 13 %.

Please click on the picture in order to access the full report.