Structural value drivers in e-commerce with a new logistics solution provide potential for margin expansion

Structural value drivers in e-commerce with a new logistics solution provide potential for margin expansion

In this equity report, analysts Carl Sandström and Erik Pehrsson assess Sportamore. The company is acting on a growing market, where sales of sporting goods and apparel are increasingly moving towards e-commerce, a niche where the company has a strong market position. The analysts narrate how a new automated warehouse improves the e-retailer’s prerequisites for profitable growth, while continuing to gain market shares on the fairly unexploited niche of the market. This report is written in Swedish.

Case summary:

  • New automated warehouse is expected to improve future cost base
  • An unexploited niche, increasing market shares and a strong training trend contributes to growth
  • Growing market share is estimated going forward
  • Base case indicates an appreciation potential of 11.6 %

Nytt automatiserat lager väntas ge en bättre kostnadseffektivitet framgent. Under 2017 genomförde Bolaget en lagerflytt och ett automatiseringsprojekt för att förbättra förutsättningarna för framtida tillväxt. Trots problem med driftsättningen har ”proof of concept” gällande  framtida kostnadseffektivitet säkerställts, vilket leder till ökad utbyggnad. Handelsvarors- och personalkostnaders andel av omsättningen estimeras bli 58 % (63,1%) respektive 12 % (12,4%) 2019E. Ett EBIT om 99,3 MSEK 2019E estimeras i base case.

Obearbetad nisch, ökande marknadsandelar samt en stark träningstrend driver tillväxten. Sportamore har gynnats av att nischen att sälja sportartiklar online är relativt obearbetad. Idag har de flesta aktörerna i branschen en e-handelsplattform, men övergången från fysisk handel till online har inte kommit lika långt hos Bolagets konkurrenter som för Sportamore. Detta har givit bolag som Sportamore som redan är etablerad med en fullsortimentsbutik på nätet möjlighet att fortsätta expandera i Sverige och i resten av Norden. Även den starka träningstrenden har gynnat Bolaget, där Sverige ses som en stabil och välutvecklad marknad. Penetrationsgraden på den svenska marknaden ligger på 21,4 % och framtida tillväxt i gymmedlemskap på  3 %.

Växande marknadsandel estimeras framgent. Sportamores försäljningstillväxt har uppgått till en CAGR om 22,2 % 2013-2017. Detta kan jämföras med konkurrenten XXL som haft en CAGR på 16,8 % under samma period, vilket är ungefär den samma som marknadstillväxten för e-handel på 16 % under 2017 enligt HUI Research. På grund av detta ses Bolagets chanser till att fortsätta ta marknadsandelar som mycket hög. I ett base case estimeras antalet orders öka till dryga 2 miljoner, samt ett genomsnittligt ordervärde på 520 (505) kr.

Base case indikerar en potentiell uppsida om 11,6 %. I ett base case estimeras en total omsättning om 1 085 MSEK 2019E, vilket motsvarar en tillväxt på 43 % 2017-2019E. Vidare estimeras EBIT till 99,3 MSEK och en EBIT-marginal om 9,4 % 2019E. Givet targetmultipeln från peergruppen på 11,4x EV/EBIT ses en estimerad aktiekurs om 125,2 kr. Detta ger en potentiell uppsida om 11,6 % för 2019E givet dagens kurs om 112,2 kr.

Please click on the picture in order to access the full report.