Technology at the forefront on a competitive market provides prerequisites for growth

Technology at the forefront on a competitive market provides prerequisites for growth

In this equity report, analysts Erik Pehrsson and Victor Forss assess Bredband2. The company provides a scalable business model which is expected to contribute to margin expansion. The analysts narrate how infrastructure investments in technology and investments in marketing activities contributes to increased customer intake expected to increase revenues. This report is written in Swedish.

Case summary:

  • Marketing activities are expected to increase customer intake 2018E
  • Scalability in the business model indicates margin expansion ahead
  • Stop in fiber installation means risk for lower growth ahead
  • DCF valuation indicates a 12,8 % appreciation potential

Marknadsföringsaktiviteter väntas leda till ökat kundintag 2018E. Under Q4 2017 ökade Bolaget sina kampanjer och sin synlighet i olika mediakanaler. Totalt tillkom 8 500 nya kunder under Q4, vilket är en ökning jämfört med Q2 och Q3 2017 då 4 200 respective 4 400 nya kunder tillkom. Aktiviteterna väntas forstätta framgent och estimeras leda till ett kundintag om 32 000 kunder 2018E vilket motsvarar en ökning om 11,4 %.

Skalbarhet i affärsmodellen indikerar marginalexpansion framöver. Bredband2 äger ingen fiberinfrastruktur utan betalar avgift till nätoperatörer för att få tillgång till stadsnät och rikstäckande nät. Själva sköter de leverans av tjänster som bredband och telefoni till slutkunderna. I priserna som debiteras är nätavgifterna inbakade. Detta medför skalbarhet i affärsmodellen då Bolaget inte är lika CAPEX-intensivt som nätoperatörerna. Kostnaderna blir således lägre för nya kunder vilket väntas leda till en förbättrad EBITDA-marginal från 12,3 % 2017 till 13,9 % 2019E. Affärsmodellen anses dock också medföra en risk, lönsamheten kan hotas i och med att Bredband2 inte har någon påverkan på nätoperatörernas avgifter.

Stopp i fiberutrullning innebär risk för lägre tillväxt framöver. IP-only, en av två stora operatörer som utvecklar och bygger fiber, annonserade nyligen att de stoppar större delen av sina fiberprojekt på obestämd tid. Den andra stora operatören, Telia, reviderade också ned sina installationsestimat för 2018. Anledningen sägs vara nödvändiga kvalitetsförbättringar. Bredband2 är beroende av nya fiberinstallationer och om installationstakten inte tar fart igen finns risk för lägre tillväxt än väntat.

Genomförd DCF-värdering indikerar en uppsida om 12,8 %. DCF-värdering ger ett Enterpise Value om 10 88 MSEK, vilket justerat för bolagets nettokassa som uppgår till 96,8 MSEK ger ett indikativt aktiepris om 1,67 SEK/aktie. I ett Steady State väntas en EBITDA- marginal på 13,0% och en evighetstillväxt om 2,0%.

Please on the picture in order to access the full report.