Growth and margin expansion within management segment outweighs lost growth within staffing

In this equity report, analysts Marcus Eriksen and Carl Sandström assess NGS Group. The company is expanding it´s services within the segment management supply due to a growing demand and a more lucrative business model. The analysts narrate how a shift from staffing to management supply can raise margins due to regulation and wage drift within the staffing segment.  This report is written in Swedish.

Case Summary:

  • SKL have worked out an action plan to make the county councils independent of rented staff by 2019
  • Growth within the segment management supply leads to higher margins
  • Base case indicates an appreciation of 20,1 %

Tillväxt inom segmentet ledarförsörjning leder till höjda marginaler. Till skillnad från många konkurrenter upplevde NGS ett starkt Q4. Detta härrör till stor del från deras tillväxt inom Ledarförsörjning som under Q4 var 82 %. Denna tillväxt kommer till stor del från förvärvet av SOURCE i juni 2017 men också ifrån att marknaden fortfarande präglas av hög efterfrågan vilket möjliggör organisk tillväxt. Under 2017 växte omsättningen inom segmentet organiskt med 37,3 % och EBIT-marginalen var 24,2 %.

SKL har utarbetat en plan om göra landstingen oberoende av inhyrd personal till 2019. Handlingsplanen går ut på att successivt minska inhyrningen av personal från bemanningsföretag för att skapa en mer kontinuerlig vård. Om denna plan blir verklighet kan detta skada bolaget då 83 % av deras intäkter kommer från bemanning inom hälso- och sjukvården. Kostnaderna för inhyrd personal har fortfarande ökat sedan beslutet, vilket ger en indikation om att SKLs plan inte kommer hålla.

Base case ger en indikerad uppsida om 19,3 %. Base case ger en estimerad omsättning om 785 MSEK och en EBIT om 64 MSEK 2019E. Utifrån targetmultipel satt mot peers om EV/EBIT 8,13x ges ett implicerat aktiepris om 51 kr, en uppsida på 19,3 %.

Please click here or on the picture in order to access the full report