Increased B2B investments

Increased B2B investments

In this equity report, master students Filip Düsing and Marcus Levéen Pehrsson analyze Bredband2, and evaluate how the growth strategy affects forward looking multiples and cash flows. This equity report is written in Swedish.

Hög tillväxttakt i snabbt växande bransch. Regeringen har satt som mål att 90% av Sverige ska ha tillgång till fibernätet år 2020. Under 2014/2015 ökade tillgången till fibernät med 6% och PTS anser att tillväxten för branschen kommer vara fortsatt stark framöver. För Q3 2016 visade Bredband2 en stark tillväxt på 25%, vilket visar bolagets konkurrens-förmåga på en kraftigt växande marknad.

Förbättrad EBIT-marginal genom lägre kostnader och ökad ARPU ger en uppsida på 11,7%. Genom den organiska tillväxten, de påbörjade synergieffekterna och den ökade prissättningen möjliggörs förbättrade rörelsemarginaler framöver. ARPU, vilket står för Average Revenue Per Unit har ökat med 3,7% från Q2 till Q3 under 2016 vilket tyder på möjlig prisökning även i framtiden. Givet en ökad EBIT-marginal på 7,94% från årets tre första kvartal till 9% för 2017s estimat och en långsiktig EBIT- marginal på 10% ges en potentiell uppsida på 11,7%.

Hög tillväxttakt i snabbt växande bransch. Regeringen har satt som mål att 90% av Sverige ska ha tillgång till fibernätet år 2020. Under 2014/2015 ökade tillgången till fibernät med 6% och PTS anser att tillväxten för branschen kommer vara fortsatt stark framöver. För Q3 2016 visade Bredband2 en stark tillväxt på 25%, vilket visar bolagets konkurrens-förmåga på en kraftigt växande marknad.

Förbättrad EBIT-marginal genom lägre kostnader och ökad ARPU ger en uppsida på 11,7%. Genom den organiska tillväxten, de påbörjade synergieffekterna och den ökade prissättningen möjliggörs förbättrade rörelsemarginaler framöver. ARPU, vilket står för Average Revenue Per Unit har ökat med 3,7% från Q2 till Q3 under 2016 vilket tyder på möjlig prisökning även i framtiden. Givet en ökad EBIT-marginal på 7,94% från årets tre första kvartal till 9% för 2017s estimat och en långsiktig EBIT- marginal på 10% ges en potentiell uppsida på 11,7%.

Potentiell trigger på den lönsamma företagssidan. Det nyligen rekryterade seniora säljarna inom företagssidan har kommit långt i sin kundbearbetning och nya affärer förväntas avslutas under Q4. Detta bör driva tillväxten inom detta kundsegment, vilket även medför ökad rörelsemarginal då denna är högre för företagssidan kontra privatsidan.

Handlas till PEG 0,54 samt EV/EBIT 13,9 på 2017E vilket ger en potentiell uppsida på 32-97%. Baserat på 2017s prognos ser aktien attraktiv ut då den handlas till EV/EBIT 13,9 jämfört med dagens EV/EBIT på 21,45. Detta medför en potentiell uppsida om 32-97% jämfört med dagens relativt höga EV/EBIT-multipel. Vidare handlas BRE2 till PEG 0,54 vilket är väsentligt lägre än konkurrenterna Bahnhof och DCG som som handlas till PEG 1,7 respektive 4,6.

Höga förväntningar och låg handelsomsättning. Grundat på de historiska framgångarna hos både Bredband2 och peers såsom Bahnhof, ställer marknaden allt högre krav på fortsatt tillväxt och lönsamhet. Den relativt låga handelsomsättningen i Bredband2 ger förutsättningar för en hög volatilitet vilket man bör ha i åtanke vid en eventuell investering.

Läs fullständig rapport genom att klicka på rapporten: