Growth through acquisitions

Growth through acquisitions

In this report, analysts Christan Erlandsson and Victor Väggö analyzes the online casino company Nordic Leisure, by evaluating the potential growth strategies that can increase top-line growth.

Stor kassa ger potentiell värdedrivare I förvärvKassan på över 100 MSEK utgör ca 60 % av tillgångarna. Enligt uttalande från VD skall kassa användas till investeringar i form av förvärv.

Insiderköp  över 1 MLN aktier i kombination med erfaren ledning stärker förtroendetStylerseordförande Niklas Bråthen köpte i mitten på augusti drygt 1 MLN vilket mostsvarade en ökning på  ca 8,7 %. Han är nu den största ägaren med 12,5 miljoner motsvarande 22,24% av aktierna.

Lågt värderare jämfört med peers ger uppsida  över 100 %. Med ett EV/S tal på 1,34x jämfört med branschsnitt på över 3x finns möjlighet till uppvärdering. Bolaget hade i Q3 en bruttomarginal på ca 66 % vilket är i linje med sektorn. EV/EBIT på 29x är lägst relativt peers, vilket indikerar en uppsida på 56 %.

Effekt av kostnadsbesparingsprogram visas i Q3. Programmet förväntas ge en årlig besparing på 10 MSEK som börjar gälla från och med Q3 vilket resulterar i minskade kostnader med ca 2,5MSEK per kvartal. Detta estimeras öka EBIT-marginalen med 5,8 procentenheter.

This report is written in Swedish. Click on the image below to read the full report.