A high risk mine

A high risk mine

Lovisagruvan is a Swedish mining company, and analysts Thuva Mayonmarukan and Jesper Wijk investigate the future potential of its business.

Nytt avtal med smältverk i Boleslaw, Polen
Efter att avtal med Boliden upplösts, har ett stopp i leverans för Lovisagruvan uppstått. Under året har testleveranser skett till ett smältverk i Polen, vilket har lett till ett ettårsavtal där leveranserna uppgår till cirka 54 000 ton per år motsvarande 58 MSEK.

Prognosticerat EBT på 50MSEK 2017
Bolagets minskande omsättning har lett till ett lager som ökat med 1700 % sedan årsskiftet, samtidigt som omsättningen har minskat med 53 %. Det nya avtalet har lett till ett prognosticerat EBT på 50MSEK för 2017, och 6MSEK för 2016.

Låg kassa och slopad utdelning. Kassan uppgår till 0,16% av totala tillgångar som kan jämföras med treårssnittet på 15,29%, och både lån och checkkrediter har etablerats under året. Givet det prognosticerade EBT, är en direktavkastning på 9 %  2017 sannolik.

Slaktvärde på 201MSEK Nuvarande gruva har en livslängd till 2023, vilket ger ett slaktvärde på 201MSEK. Därefter krävs godkänd bearbetnings-koncession för att bolaget ska överleva.

This report is written in Swedish, and you can read the full report by clicking on the image below.