Novus Group International

Novus Group International

In the first equity report from LINC R&A for this semester, analyst Gustaf Nordin evaluates Novus Group International as an investment prospect. This analysis in written in Swedish.

Novus – En stark uppstickare på en marknad som laddar för högkonjunktur

Svenskt valår talar för kraftig uppsida. Novus befinner sig i en konjunkturberoende bransch. Högkonjunktur är svenskt valår. Värderas Novus i linje med tidigare valår motiveras EV/EBIT om 18.4 2018, vilket från nuvarande nivå om 10.83 ger en uppsida på 70 %. Detta scenario har historiskt återkommit vid varje val.

Torbjörn Sjöström utnämnd till Europas bästa market research VD 2016, av tidningen EuropeanCEO. Ett pris som tidigare mottagits av Amazon, JP Morgan och FSecures VD.

Nettokassa motsvarande 30 % av BV. Bolaget generar i dagsläget en direktavkastning på 4 %. Det finns ett betydande utrymme för höjda utdelningar. En fördubbling, 22 öre per aktie, ger en direktavkastning på 8 %. Novus har alla förutsättningar till att öka utdelningen i framtiden.

En stark uppstickare på en marknad som laddar för högkonjunktur. Värdedrivare i form av politiska organisationer som oberoende av marknadssituation kommer att efterfråga undersökningar. Novus ligger strukturellt starkt inför kommande valår med en estimerad EV/SALES 2018 på 0,3. En värdering i nivå med dagens EV/S–multipel om 0,57 motiverar en uppsida på 70 % 2018.

Liten aktör på en svag marknad med genomsnittlig årlig tillväxt om 0,5%. Stora multinationella bolag kan hota Novus marknadsposition. Detta kombinerat med obefintligt guidande bidrar till osäkerhet om framtiden.

Läs analyses i sin helhet genom att klicka på rapporten: